Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

www.energo-system24.pl

BADANIA TERMOWIZYJNE umożliwiają:
- wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się stratami ciepła,TERMOWIZJA GAL
- dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych,
- badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła,
- ocenę poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykrycie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach, pod ziemią,
- lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody,
- ocenę instalacji kominowych,
- lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni,
- znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
- diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych,
- poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem.
Zalety badań termowizyjnych:
1. natychmiastowy wynik,
2. badania są nieniszczące,
3. umożliwiają planowanie prac remontowych,
4. umożliwiają ograniczenie kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji,
5. wykonywane są w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji,
6. pozwalają na wcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń i uniknięcia znacznych strat.
Jak to działa
W największym skrócie, termowizja (inaczej zwana termografią) jest to spojrzenie na przedmiot pod kątem jego ciepła. Każdy obiekt, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego wydziela promieniowanie proporcjonalne do jego temperatury.
Promieniowanie to jest odbierane i analizowane przez kamerę termowizyjną. Znając materiał i strukturę jego powierzchni można z dużą dokładnością określić temperaturę.
 Technologia ta ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia od dozoru obiektów, poprzez budownictwo, przemysł, energetykę aż po weterynarię i medycynę.
Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami tej względnie młodej technologii, która powoli „wkracza pod strzechy” a jej zalety mogą stać się nieocenione.