Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

www.energo-system24.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

typoszereg VH4L - V12L

 

biologiczna oczyszczalnia ścieków

 

 

 

 

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

 

 • VH4L (1 - 4 osób)

 • VH6L (2 - 6 osób)

 • VH8L (4 - 10 osób)

 • VH10L (5 - 12 osób)

 • VH12L (6 - 15 osób)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków VH LIGHT są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domów jednorodzinnych, zespołów domów, domów wielorodzinnych i innych obiektów (restauracje, hotele, szkoły, przedszkola itp.). Oczyszczalnie VH LIGHT są ekonomiczną alternatywą oczyszczalni VH PREMIUM.

Praca oczyszczalni oparta jest o technologię wykorzystywaną w dużych komunalnych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie przydomowe VH LIGHT działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i służą do oczyszczania ścieków ze wszystkich źródeł składników organicznych (kuchnia, łazienka, WC itp.). Oczyszczalnie ścieków są zaprojektowane z uwzględnieniem norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej EN 12566 -3 przez co odznaczają się wysoką odpornością na działanie środowiska i długą żywotnością.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy Państwu zaoferować biologiczne oczyszczalnie ścieków, które umożliwią ekologiczną i ekonomiczną utylizację ścieków. Eksploatacja oczyszczalni jest niezawodna nawet przy niskim i przerywanym dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Jakość oczyszczonego ścieku odpowiada wymaganiom polskiej i europejskiej normy dotyczącej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego. W sytuacji , gdy nie mamy do dyspozycji wód powierzchniowych ścieki po oczyszczeniu można odprowadzać do gruntu przez obiekt zapewniający wsiąkanie (studnia chłonna, skrzynki rozsączające itd.).
Oczyszczalnie ekologiczne VH LIGHT posiadają liczne europejskie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość oraz nowoczesną technologię. Biologiczne oczyszczalnie ścieków VH LIGHT pracują zgodnie ze zharmonizowaną norma PN-EN 12566-3: 2005+A2: 2013, posiadają również znak CEWiedząc jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego informujemy, że dostarczany przez nas produkt osiąga wysoki stopień oczyszczania (98%) przy małym zużyciu energii elektrycznej.

 

oczyszczalnia - ceryfikat

Oczyszczalnia ścieków typu VH-L składa się z następujących części:

 • wodoszczelny zbiornik z plastiku (PP) z 3 komorami (z ewentualną nadbudową)
 • plastikowa pokrywa zamykana na klucz*
 • dmuchawa napowietrzająca japońskiej firmy SECOH
 • plastikowa skrzynka na dmuchawę napowietrzającą (prostokątna lub okrągła)**
 • podwójny system napowietrzający (podwójny dyfuzor)
 • podwójny system recyrkulacji (pompy mamutowe)
 • rozdzielacz powietrza
 • przewód powietrzny łączący dmuchawę z oczyszczalnią
 • jednostka sterująca pracą dmuchawy
 • bioaktywator do uruchomienia oczyszczalni
 • dokumentacja techniczna
  * pokrywa oczyszczalni jest w kolorze oczyszczalni. W przypadku modelu VH6P, VH6L, VH8P, VH8L możliwość wyboru koloru pokrywy (pokrywa zielona, pokrywa biała).
  ** za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł.

  

Typ Osoby Średnia
przepustowość
dobowa
Średnica Wysokość Wysokość
dopływu
Wysokość
odpływu

Średnica
przyłączy 

Moc
kompresora
 RLM*  m3/d  m  m**  m  mm  kW
VH4L  1-4 0,54  1,00 1,50  1,30  1,15  110  0,06
VH6L 2-6 0,81  1,40 1,50  1,30  1,15  110  0,06
VH8L  4-10  1,35  1,40  2,10  1,60  1,45  110  0,08
VH10L  5-12  1,62  1,75  2,10  1,60  1,45  160  0,12
VH12L  6-15  2,03  1,80  2,10  1,85  1,60  160  0,12

*   jeden obywatel statystyczny= 135 l wody/osoba
** wysokość oczyszczalni może zostać zmieniona na życzenie klienta 


bzk

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA NA KAŻDY GRUNT

Dzięki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania (ponad 98% redukcji zanieczyszczeń) istnieje wiele możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT z odprowadzeniem wody pościekowej do rowu lub cieku wodnego. Pozwala na to wysoki poziom oczyszczania (ponad 98% redukcji zanieczyszczeń) potwierdzony certyfikatem.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT ze studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek , żwir, skały szczelinowe). Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo-wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT ze skrzynkami rozsączającymi (średni poziom wód gruntowych, grunt średnio przepuszczalny np. piaski pylaste i gliniaste, mułki piaskowce, skały szczelinowe). Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w średnich warunkach gruntowo-wodnych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT z przepompownią i studnią chłonną w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno przepuszczalny np. iły, gliny). Taki system zajmuje mało miejsca, stosuje się go w trudnych warunkach gruntowo- wodnych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT ze zbiornikiem na wodę pościekową(np. do podlewania trawnika) i studnią chłonną. Zbiornik spełnia również funkcję przepompowni wody w sytuacji kiedy studnia chłonna jest powyżej zbiornika. Studnia chłonna jest konieczna, ponieważ zimą jest zbyt mały pobór wody i zbiornik uległby przepełnieniu.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT ze zbiornikiem na wodę pościekową (np. do podlewania trawnika) i skrzynkami rozsączającymi w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno przepuszczalny np. iły, gliny). Zbiornik spełnia również funkcję przepompowni.


LOKALIZACJA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE
(przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości) 
 

odl1