Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

www.energo-system24.pl

Instalacje Elektryczne

Pomiary elektryczne
Prowadzimy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektów mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych.
Wykonujemy:

Bez tytułu

Przeglądy instalacji elektrycznych:

    pomiary impedancji pętli zwarcia (tzw. „zerowanie”)
    pomiary rezystancji izolacji
    pomiary ciągłości przewodów ochronnych
    badanie wyłączników różnicowo-prądowych

    oględziny i ocenę instalacji elektrycznej

    oględziny i ocenę instalacji odgromowej
    pomiary rezystancji uziemień

    pomiary rezystywności gruntu

Badania elektronarzędzi:

    pomiary rezystancji przewodu ochronnego
    oględziny zewnętrzne i wewnętrzne
    pomiary rezystancji izolacji

A także:

    diagnozowanie usterek instalacji elektrycznych
    inwentaryzację instalacji elektrycznych

 

Badanie natężenia  oświetlenia
 Pomiary wykonujemy w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-usługowych, magazynowych,Miernik oświetlenia
biurowych i innych. Podczas wykonywania pomiarów używamy wyłącznie mierników posiadających ważne
świadectwo wzorcowania.
Wykonujemy:
    pomiary natężenia oświetlenia
    pomiary równomierności oświetlenia
    pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
    pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy
    analizę powstawania i usuwanie zjawisk olśnienia (np. oświetlenie odbijające się w monitorach komputerów)
Wykonywane przez nas pomiary są honorowane m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy, Staż Pożarną,
Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.

oświetlenie obrazekoświetlenie biura1